And now for something completely different… a list of my favorite three poems:

Weet je nog (Herman van Veen/Hans Lodeizen)

Weet je nog, toen de wind, de bomen tergde

en hen de mantels, van het lichaam trok.

Dat wij samen,

de regen kletterde bij stromen,

schuilden en jij zo schrok.

Toen ik je zei, dat dit het eind was

en voorgoed onze wegen zouden scheiden,

m’n arme kind ‘t is droevig maar het moet,

beter is het heen te gaan.

Ik zweeg en jij schreide,

weet je nog, dat mijn hand de jouwe zachtjes drukte,

omdat jij spoedig zou zien dat ik niet de beste was,

en dat jij door je tranen lachte en zei; misschien…

Nu is het herfst opnieuw en ‘t regent,

maar alleen schuil ik onder het lover,

denk aan jou en ween.

Voor de verre prinses (Hans Zilver / J. Slauerhoff)

Wij komen nooit meer saam:

De wereld drong zich tusschenbeide.

Soms staan wij beiden ’s nachts aan ’t raam,

Maar andre sterren zien we in andre tijden.

Uw land is zoo ver van mijn land verwijderd:

Van licht tot verste duisternis – dat ik

Op vleuglen van verlangen rustloos reizend,

U zou begroeten met mijn stervenssnik.

Maar als het waar is dat door groote droomen

Het zwaarst verlangen over wordt gebracht

Tot op de verste ster: dan zal ik komen,

Dan zal ik komen, iedren nacht.

J. Slauerhoff (1898-1936)

Do not go gentle into that good night (John Cale / Dylan Thomas)

Do not go gentle into that good night,

Old age should burn and rave at close of day;

Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,

Because their words had forked no lightning they

Do not go gentle into that good night.

Good men, the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay rage, rage against the dying of the light.

Wild men who caught and sang the sun in flight,

And learn, too late, they grieved it on it’s way,

Do not go gentle into that good night.

Grave men, near death, who see with blinding sight

Blind eyes could blaze like meteors and be gay,

Rage, rage against the dying of the light.

And you, my father, there on the sad height,

Curse, bless, me now with your fierce tears, I pray.

Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.